Konferencja Naukowo-Techniczna
KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024
13-14 maja 2024

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024

 

Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024Technologia sprężania konstrukcji nieprzerwanie jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zapewnienie bezpiecznej i długotrwałej pracy ustrojów o dużych rozpiętościach, skomplikowanej geometrii czy nietypowych schematach pracy, których tak wiele wznosi się w obecnych czasach. Wiele jednostek naukowych i uczelni prowadzi badania i szerzy wiedzę o specyfice, możliwościach i ograniczeniach takich rozwiązań. Z powodzeniem wznosi się mosty sprężone i podwieszone o dużych rozpiętościach, obiekty kubaturowe o dużych obszarach przekrytych bez podpór, przy użyciu cięgien sprężających kotwi się konstrukcje do podpór. Coraz powszechniejsze stosowanie betonów na kruszywach lekkich czy też o wysokiej wytrzymałości pozwala zmniejszać przekroje elementów. Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań wymaga prowadzenia analiz, opracowania algorytmów obliczeniowych odzwierciedlających rzeczywistą pracę konstrukcji i propagowania tej wiedzy. Z tego powodu nieustannie istnieje konieczność organizacji seminariów, konferencji i spotkań, w czasie których teoretycy i praktycy mogą zaprezentować i przedyskutować napotykane problemy.

Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone jest organizowana w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje oznaczone latami 2012, 2015, 2018 i 2021 były serią bardzo udanych spotkań, bogatych w prezentowane dokonania, zagadnienia i problemy, a nader wszystko — tu w szczególności ostatnia edycja w maju 2022 roku — w bujną dyskusję nad przedstawianymi problemami. Kontynuując misję organizowania konferencji poświęconej konstrukcjom sprężonym, podjęliśmy inicjatywę zorganizowania kolejnego wydarzenia w wyjściowym cyklu trzyletnim. Konferencja KS2024 odbędzie się w Krakowie w dniach 13—14 maja 2024. Jej celem jest stworzenie pola dla wymiany informacji i prowadzenia dyskusji na temat najnowszych osiągnięć, wymagających rozwiązania kwestii, napotykanych problemów. W trakcie konferencji przedmiotem obrad będą kwestie zarówno teoretyczno-
-badawcze, jak i praktyczne. Adresatem niniejszego zaproszenia do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej KS2024 są zarówno praktycy w zakresie wykonawstwa, projektowania, jak i pracownicy instytucji badawczych i administracji infrastruktury.

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo--Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2024!

 

KONSTRUKCJE SPRĘŻONE
Kraków, 13—14 maja 2024

 

Organizator

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej

ul Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

Kontakt

 

strona www     ks2024.pk.edu.pl

e-mail               ks2024@pk.edu.pl